Féline

by Camilla

il_570xN.454113305_6ise

Haha. Det er blitt laget mange varianter av Celine-trøya, jeg liker denne best.

Foto: Etsy

Advertisements