I tiden

by Camilla

20140330_150122 20140330_14592320140330_15112520140330_150646

Her om dagen var vi som sagt på Museet for samtidskunst, for å sjekke ut Aase Texmon Ryghs skulpturer. Hun er 89 år, og virker som en veldig dyktig og interessant dame, hun har vært tro mot modernismen og sitt formuttrykk hele livet. Men, som det ofte er i kunstnerverdenen, berømmelsen og anerkjennelsen lot av en eller annen merkelig grunn vente på seg. Nå, derimot! Hun har jobbet mye med møbiusformen, et symbol på uendelighet, men hun har også tatt utgangspunkt i mennesket i kunsten sin, og har blant annet vært inspirert av dans. Jeg så et intervju med Texmon Rygh på NRK tidligere i vinter, fikk inntrykk av at hun ikke er en sånn som gir opp, men som gjør som hun vil, uansett om andre måtte mene noe annet. Folk som gjør det både inspirerer og imponerer, kred til henne for det.

Advertisements